untuk orang tua…

Posted in Uncategorized on June 23, 2011 by yushari

Hari demi hari sudah berlalu…

masih banyak hari yang akan jalani….

lama untuk disimpan untuk diri, tapi sudah saatnya untuk semua tahu….

Ya Robb

segala khilaf dan kesalahan telah dijalani, baik itu sadar atau tidak.

Lamat-lamat aku dan juga yang lain serta bapa’e karo mbok’e berjalan ke tepi perjalanan…..

tapi… belumlah aku memberi yang terbaik untuk keduanya…

sedangkan mereka… dengan keringat, perjuangan, dan segala keikhlasan telah membuat aku mengerti akan kehidupan ini.

Ya Robb….

memang aku belumlah sanggup untuk menerima hasil dari perjalanan ku didunia untuk dunia yang akan datang.

mungkin aku tak pernah sanggup jika aku harus menerima balasan…. yang lebih pahit saat ini.

aku belumlah sanggup berada dalam kawah kepedihan dan keputus asaan.

Ya Robb

Aku telah banyak menerima dari kedua orang tuaku….

saat ini…. Aku hanya minta…..

jikalau kedua orang tuaku banyak kesalahan…

jikalau kedua orang tuaku banyak tak ikhlas akan segala darimu

jikalau kedua orang tuaku banyak kekhilafan kepada sesama…

Detik ini… menit ini….jam ini… hari ini… tahun ini…

dan juga nanti….

engkau adalah Dzat yang Rahman…

engkau adalah dzat yang Rahim…..

engkau adalah segala atas kehendak….

engkau ajarkan untuk meminta….dan engkau pula yang klaim atas dasar segala….
engkau akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan…..

ya robbb…
dengan penuh rasa ihklas…rahman… serta rahimmu…. aku minta ya…. robb
Saat nanti segala berpulang kepada mu
saatnya tiba semua dihisab….
segala amal.. ibadah… akan ku berikan kepada ke dua orang tuaku….
Aku ikhlas…menerima segala kepedihan…kepahitan dan keputusasaan ku…..
Aku tak akan menerima surga yang engkau janjikan jika kedua orang tuaku tak ikut bersama-ku.
Aku minta selamatkan ke dua orang tuaku….
ujud atas segala jerih payah yang telah diberika orang tuaku kepadaku…

Inilah saatnya aku membalas segala usaha dan jerih payah kedua orang tuaku…..
Karena aku yakin…. bahwa engkau mengabulkan doa ini….

Robbb…aja wajalla…
Aku ada atas kedua orang tuaku…
aku mau kedua orang tuaku…. menikmati atas segala jerih payah yang telah diberikan…

Ya… rahman… ya rahim…

Advertisements

guru sejati

Posted in Uncategorized on May 13, 2010 by yushari

sepiro duwurmu ngudi kawruh, sepiro jeromu ngangsu ngilmu, sepiro akehe guru ngajimu tembe mburine mung arep ketemu marang sejatine awake dewe

sopo sing wus biso nemoake sedulur batine kakang kawah adi ari2 papat kiblat lima pancer, sejatine wus nemu guru sejatine

koyo epos bimo nggoleki kayu gung susuhing angin, gigireng panglu (bibir globe), galihing kangkung, watesane langit jaladri utawa nggoleki dlamakane kuntul mabur

utowo goleki papat napsu sing ngiring jiwo rogo siro yoiku Sufiah (putih), Mutmainah (kuning), ALuamah (abang) lan Amarah (ireng).

kabeh mau artine isoo nggulowentah sekabehane napsu sing ono jiwo lan rogone awake dewe

yen wus iso, banjur nemu guru kang sejati, sejatine guru, yoiku awake dewe-dewe

salam

Suruh ketemu rose

Posted in Uncategorized on February 4, 2010 by yushari

Kuwi minongko perlambang kanggo manungso sing urip neng ndonyo, suruh kuwi diibaratke manungso, rose diibaratke roso. Neng ndi manggone roso?? Roso kwi manggon neng jejantung, roso jantunge manungso kuwi diarani sanubari.

Rosone sanubari iku utusanne pangeran kang moho suci kang lenggah ono badanne manungso. Dadi suruh ketemu rose kuwi artine manungso sing wis ketemu karo roso sanubarine (utusane pangeran kang moho suci)/ sirruloh. Lan tindak tanduke uga ngambarke rosone kang sejati.

Kanthi pepengel cuplikan neng nduwur iki kanggo sangune ngaurip ugo sangune ing alam kelanggengan…

salam

Sholat Dhaim

Posted in Uncategorized on January 19, 2010 by yushari

Allah kuwi siji-sijne guru sejati manungso. Batin manungso kudu madep, mantep lan jejeg manembah marang pangeran. Batin manungso kudu diluruske, difokuske, diarahke, dikomunikasekne, lan dipasrahke tanpa kenal wayah lan wektu marang gusti pengeran, mbuh kuwi pas wayah ngadek, wayah lungguh, turu, mlaku, wayah awan, wayah rino wengi  batin kita kudu terus manembah lan mamuji gusti pangeran.

Batin kang tansah ngucap HU…ALLAH ing seben ambegan. mlebune nafas HU…metune nafas ALLAH..kanthi laku pasrah cipto, roso lan karso dening gusti pengeran yo kuwi sing diarani SHOLAT DHAIM.

Kabeh mau kudu dibarengi karo tumindak sing apik ojo nganti tumindak sing gawe wong ciloko..

Setia Hati

Posted in Uncategorized on January 16, 2010 by yushari

Tegese setia matang pribadhi kang moho suci. kito kudu ngemban marang pakartine pribadhi, yoiku nindakake prentahe sanubari kang dumunung ing jejantung.. Sing kudu diturut dene angen2 sak reh2ane iku jiwo pribadhi.

Jiwane wong sak jagad iki siji, diumpamakne srengenge iku siji bareng nyoroti wujud warno2, sajak koyo akeh, lan sajak diwatesi miturut ambane kang disoroti, sarto banjur mowo corak miturut warnone kang disoroti.

Paregane badan sak kojor kang alus dewe, luhur dewe sato dadi panglanturing roso jati/ jiwo yo kuwi roso jantunge manungso kang diarani sanubari. Raosing sanubari iku utusaning Pangeran kang lenggah ono badane manungso, dene warnane koyo koco benggolo/ tanpo corak seto biso nuduhake sifate pengeran.

Mulo sanubari keno kabasakake palenggahane pangeran, jantung kaumpamakake singgasana/palenggahan suci. Simbul jantung minongko pengiling ngiling tujuan anggayuh budi luhur, dene nur iku minongko tohjaline yoiku sesandanganing urip, awit kesorotan soko wasesone atmo sejati..

wong urip

Posted in Uncategorized on January 14, 2010 by yushari

Urip ing alam donyo kuwi sing prasojo. ojo pernah duweni sifat iri drengki, srei. kudu duweni sifat sabar,eling, nrimo lan jejeg manembah karo sing kuwoso.

Obah sak pecak lan tembung sak ucap tansah’o ati-ati ojo nganti gawe gelane liyan.Tansah’o mulat saliro hangroso wani lan sholat dhaim.

Kudu wani ngrasani awake dewe, kudu iso ndandani polah tingkahe awake dewe, nganti tumuju lan dadi wong sing berbudi luhur..

Sejatine Urip – Ngelmu Kasampurnan

Posted in Uncategorized on January 12, 2010 by yushari

Wewarah babaring ilmuning pangeran ilmu kasampurnan ilmu sejati. Mulo sing taqwa percaya karo Gusti Allah. Kadunungan iman sing jejeg, langgeng, sabar, tawakal, ayem tentrem, guyup rukun lan panarimo. Kabeh mau kanti dilakoni mesu budi, tapa brata, nyingkiri sakabehe kamurkan lan kamaksiyatan. Dilakoni kanti tekun, manteb, percaya marang Gusti Allah. Sekabehe panyuwunan bakal kasembadan kepareng apa sing dadi gegayuhan. Sing pokok wong urip bisa urip langgeng ono alam donya, akeh pasedulurane, tresna asih marang sapa wae, saling bantu membantu, bekti karo Romo, Ibu lan para Pinisepuh. Adohno kamurkan lan kamaksiyatan, dahwen, open iri, melik nggendong lali. Yen tansah eling lan jejeg iman manembah marang Gusti Allah yen wis pinasti dipundhut ing pengayunane Gusti Allah bisa sampurno ing alam kelanggengan.