Sejatine Urip – Ngelmu Kasampurnan

Wewarah babaring ilmuning pangeran ilmu kasampurnan ilmu sejati. Mulo sing taqwa percaya karo Gusti Allah. Kadunungan iman sing jejeg, langgeng, sabar, tawakal, ayem tentrem, guyup rukun lan panarimo. Kabeh mau kanti dilakoni mesu budi, tapa brata, nyingkiri sakabehe kamurkan lan kamaksiyatan. Dilakoni kanti tekun, manteb, percaya marang Gusti Allah. Sekabehe panyuwunan bakal kasembadan kepareng apa sing dadi gegayuhan. Sing pokok wong urip bisa urip langgeng ono alam donya, akeh pasedulurane, tresna asih marang sapa wae, saling bantu membantu, bekti karo Romo, Ibu lan para Pinisepuh. Adohno kamurkan lan kamaksiyatan, dahwen, open iri, melik nggendong lali. Yen tansah eling lan jejeg iman manembah marang Gusti Allah yen wis pinasti dipundhut ing pengayunane Gusti Allah bisa sampurno ing alam kelanggengan.

Advertisements

8 Responses to “Sejatine Urip – Ngelmu Kasampurnan”

 1. sejatinya sing urip iku rohe ragane ming nunut, ngih to

 2. dodod sudarsono Says:

  sejatine urep iku mati mati iku yo kasampurnane urep, urep iku urune rembuk pambudi marang gesangge mangnusa ing alam dhonyo kanggo jogo neng alam kelanggengan …..

 3. dodod sudarsono Says:

  wong urep kudhu mengerteni rong perkoro yoiku sing di olehe lan sing dilarang marang gusti allah, ora usah ndakik ndakik sing ora ono jluntrungge tor malah menggongne umat arep nyembah marang gusti allah, carane gampang ajo kawe gelane liyan lan sak kabehe isine alam dhonyo urusono awakmu dhewe takono lek ora weruh marang wong sing pener lan cocok karo atine sejati

 4. dodod sudarsono Says:

  wong kang sing mulyo urepe ing alam dhonyo lan alam kelanggengan iku urusane gusti allah dudu urusane manungso ojo percoyo lek ganjaran iku bisa diganti karo bondho dhonya ……..kabeh urusane karo gusti ora ragat, ragate yo polah tingkahe awake dhewe ing alam dhonyo iki wis pener opo durung……..ojo kur nyocot ae ….

 5. matursuwun poro pinisepuh..

 6. wong bodho Says:

  sak derenge kulo nyuwon ngapuro kaleh gosti Allah, alam lan sedulurku kabeh. Kulo urep mong sak dermo ngelakoni. Sejatine kulo tiang bodo lan mboten gadah kuoso nopo2. Kulo mboten iso ngadili, mbiji, mrentah, ngator, lan lio liane karo dulorku kabeh lan alam sak isine. Kulo menungso mong sagete menghargai lan menghormati. Elek lan api’e ndonyo lan menungso sejatine menungso ora iso nento’aken. Sejatine agomo iku ngajarno menungso dadi bodo tentang isine ndonyo lan ngajarno kepiye keben iso mati kang samporno. Ucapanku iki aku wae ora iso nento’ake. Aku ijeh nguji lan mbokte’ake kebeneran2 iki. Nganti tekan ngendi kebeneran iki mau. Sepindah maleh kulo nyuwon pangapuro. Mbok menowo ono lepat lupute kulo menungso. Mator suwon

 7. matur nuwun sedoyonipun dumateng sedoyo wejangan mugi saget migunani kawulo

 8. menawi wonten sederek ingkang bade ngersaaken kasampurnaan ipun badan monggo kawulo aturi rawuh gubuk kawulo SPORT MASSAGE. Ir. agus parjito hp. 087 836 280 086

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: